Tisková zpráva – BW Stavitelství, s.r.o.
Pardubice 17.6.2014

Šetrné budovy – pasivní standard – odborná konference pro zástupce měst a obcí Pardubického kraje skončila úspěchem.

Společnost BW Stavitelství ve spolupráci s garantem konference radní Pardubického kraje Ludmilou Navrátilovou připravila zejména pro zástupce měst a obcí odbornou konferenci Šetrné budovy – pasivní standard.

Plný sál Jana Kašpara Krajského úřadu v Pardubicích vyslechl na konferenci velmi užitečné informace o tématu šetrné budovy. Pro přítomné zástupce měst a obcí bylo setkání s odborníky na budovy v pasivním standardu významné s ohledem na skutečnost, že podle evropské směrnice 2010/31/EU by se měla výstavba v členských státech EU od roku 2018 realizovat pro vybrané budovy veřejné správy a pro všechny budovy od roku 2020 pouze v pasivním standardu, respektive půjde o takzvané téměř nulové domy. Velmi poutavé a zajímavé bylo vystoupení Ing. arch. Dalibora Boráka, odborníka na budovy v pasivním standardu a také místostarosty města Holice Ing. Vítězslava Vondrouše, kteří společně prezentovali výstavbu budovy holické ZUŠ. Ta je realizována ve standardu energeticky pasivní budovy a umožní tak úspory v provozních nákladech až ve výši 60%.
Všechny přítomné zaujalo také vystoupení výkonné ředitelky České rady pro šetrné budovy Simony Kalvoda. Zástupce ČSOB Josef Vaňousek prezentoval možnosti dotační a finanční podpory výstavby energeticky šetrných budov.

Na konferenci byl představen také ETIK – energeticko-technický inovační klastr. Výkonný ředitel klastru Richard Červenka prezentoval možnosti, které klastr nabídne konkrétním projektům v Pardubickém kraji.

Jednatelé společnosti BW Stavitelství Ing. Pavel Pejcha a Ing. Milan Bakeš představili nové technologie, které společnost úspěšně využívá pro výstavbu energeticky pasivních budov. Jedná se o inovativní prvky pro výstavbu LK box a TK box, které exkluzivně v České republice využívá právě společnost BW stavitelství.

Pro velký zájem všech účastníků konference a na doporučení garanta konference radní Pardubického kraje Ludmily Navrátilové umístila prezentace všech mluvčích konference společnost BW Stavitelství na svůj firemní web www.bwstavebniholding.cz

Ing. Pavel Pejcha
Ing. Milan Bakeš

jednatelé BW Stavitelství, s.r.o.

Prezentace

Členové BW – Stavebního holdingu: