Pasivní budova - ZUŠ Holice

pasivní budova

Ke stažení: Publikace o ZUŠ Holice

Základní informace

Budova ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Holicích je budovou, která předbíhá svou dobu. Je navržena a bude postavena podle principů, které budou závazné po roce 2020. Základem je koncepce a technické řešení, které minimalizuje spotřebu energie i dalších nákladů při každodenním provozu.

V budově bude umístěna Základní umělecká škola, obory hudební, taneční a výtvarný, taneční sál, malý sál pro 50 osob pro komorní koncerty a víceúčelový sál pro 250 osob vhodný pro společenské akce a konference.

Budova je vhodně orientovaná ke světovým stranám pro pasivní zisky solární energie, je kompaktní – s minimálním ochlazovaným povrchem. Je velmi dobře izolovaná a dobře utěsněná, má velkou schopnost akumulace tepla v zimě a nočního chladu v létě. Budova je dále vybavena rekuperačním větráním – ztráta tepla větráním je redukována o 80%, je vybavena tepelnými čerpadly pro doplňkové topení a ohřev teplé vody, je připravena pro instalaci zařízení pro aktivní přeměnu solární energie.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Budova školy se nachází v bezprostřední blízkosti středu měst v prostoru s kvalitními architektonickými díly dvacátého století. Sokolovna, muzeum Emila Holuba i Kulturní dům jsou výraznými a nadčasovými stavbami. Jejich uspořádání podél Holubovy Ulice předurčuje umístění další významné budovy. Ta je umístěna tak, aby vznikl jasně vymezený veřejný prostor.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonický výraz budovy vědomě navazuje na okolní architekturu. Použití převýšených francouzských oken, které se vyskytují rovněž na budově kulturního domu, světlé barvy fasády a zelené barvy doplňků je interpretováno soudobými výrazovými prostředky. Pro co největší udržitelnost budovy z hlediska vestavěných energií a produkce skleníkových plynů jsou navrženy materiály s nejnižším možným podílem primární energie na výrobu a transport. Budova je navržena v pasivním standardu s respektováním všech jeho aspektů. Rozhodující roli hraje kompaktnost tvaru. Střecha je navržena ve sklonu k jihozápadu - možnost budoucí instalace fotovoltaických panelů.

ZUŠ HOLICE – PASIVNÍ BUDOVA

Investor: MĚSTO HOLICE
Generální dodavatel: BW – STAVITELSTVÍ, s.r.o. Holice
Autor projektu: DOBRÝ DŮM, s.r.o. Brno

Plocha m2
Zastavěná plocha domu 610,70
Výměra součtu všech podlažních ploch 1904,80
Plocha učeben (hudební a výtvarný obor) 288,70
Plocha učebních sálů (koncertní sál a taneční sál) 149,40
Plocha víceúčelového společenského sálu 208,70
Galerie víceúčelového společenského sálu 50,50
Zázemí společenského sálu (jeviště, sklad, místnost pro účinkující) 91,40
Terasa - balkon 34,80
Obestavěný prostor budovy 9968,80
Zpevněné plochy pojížděné 458,50
Zpevněné plochy pochozí 371,50
Základní údaje  
Budova je v energetické kategorii A Pasiv
Měrná vypočtená roční spotřeba energie na vytápění 8 kWh/m2/rok
Měrná vypočtená roční spotřeba energie na větrání a klimatizování 9 kWh/m2/rok
Měrná vypočtená roční spotřeba energie na TUV 2 kWh/m2/rok
Měrná vypočtená roční spotřeba energie na osvětlení 21 kWh/m2/rok
Celková vypočtená roční dodávka energie 295 GJ
Celkový objem stavby 9.256 m3
Celková zastavěná plocha 591 m2
Celková podlahová plocha budovy 2.041 m2

Členové BW – Stavebního holdingu: